Sessizliğime Kulak Ver Projesi

SESSİZLİĞİME KULAK VER PROJESİ

0-6 yaş işitme engelli çocuk ve aile eğitimi projesi işitme engelli eğitiminde, okul öncesi ve erken çocukluk dönemine ilişkin farkındalığın artırılması, bu alanda yeni eğitim metotlarının öneminin vurgulanması, işitme engelli bireylerin her yaşta, dezavantajlı olmayan yaşıtları ile aynı koşullarda yaşamasının sağlanması amacıyla 2008 yılında başlamıştır.

2008 yılında 12 işitme engelli çocuk ve ailesine eğitim verilen projede günümüzde yüzün üzerinde işitme engelli çocuk ve ailesine eğitim verilmektedir.

0-6 yaş arası işitme engelli çocuklara uygulanan eğitim programında; yaş gruplarına göre eğitime alınan işitme engelli çocuklara haftada 12 saat, ayda 48 saat eğitim verilmektedir. İşitme engelli çocukların eğitimleri işitme engelliler, okul öncesi öğretmenleri, odyologlar, dil ve konuşma terapistleri, psikologlar, rehber ve psikolojik danışmanlar tarafından verilmektedir. Eğitim saatlerinin fazlalığı, çocuklara hem eğitim-öğretim, hem sosyal gelişim, hem de dil gelişimi açısından olumlu gelişmeler sağlamaktadır. Ülkemizdeki T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehabilitasyon merkezlerinde ayda 8 ders saati bireysel, 4 ders saati grup eğitimi verilmektedir. Kısıtlı sürelerde verilen eğitim işitme engelli çocukların psiko-motor gelişimi, bilişsel düzey gelişimi, sosyal gelişim, dil- konuşma- dinleme eğitimi ve gelişimi ve öz bakım becerileri gelişimi için ihtiyaç duyduğu eğitimleri yeterli derece verememektedir.

Projemizde  yukarıdaki bilgiler dikkate alınarak, yeni eğitim programının  süresi uzun tutulmuştur.

Ayrıca proje kapsamında, aile eğitimine daha fazla zaman ayrılmıştır. Ailenin bilgilendirilmesi, psikolojik destek, cihaz kullanımı hakkında doğru bilgilerin aktarılması ve çocuğun eğitim alması gerekliliğinin aileye benimsetilerek, eğitimlere katılımların artırılması gibi konulara çözüm üretilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, işitme engelli çocuklarımıza verilen eğitimlerin yanı sıra, ailelere de bir dizi eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Çocukların aileleri evlerinde ziyaret edilmektedir. Böylece, işitme engeli ile ilgili sağlık, eğitim ve sosyal alanda bilgi sahibi olan aile, işitme engelli çocuğuna eğitim hayatı boyunca engel olmayacaktır. Kazanılan bir aile, kazanılan bir çocuk demektir.

SESSİZLİĞİME KULAK VER PROJESİ’nde eğitmen eğitimleri önemli yer tutmaktadır. Stichting Kentalis International Foundation (Viataal) eğitmenleri tarafından projede çalışan işitme engelliler, okul öncesi öğretmenleri, odyologlar, dil ve konuşma terapistleri, psikologlar, rehber ve psikolojik danışmanlar belirli sürelerde eğitimler almaktadırlar. Ayrıca derneğimizin bilim kurulu üyeleri tarafından eğitmenlerimize güncel konularda eğitimler verilmektedir.

Proje 2011 yılından itibaren okul öncesi bölümden mezun ettiği 7 yaş sonrası işitme engelli çocuklara da ilkokul ve ortaokul eğitimleri süresince hafta sonları etüt saatlerinde eğitim ve sosyal etkinliklerle destek vermektedir.

Devam eden proje İstanbul Ataşehir Barbaros Mah. Fesleğen Sok. No:10 adresinde 0-14 yaş aralığı işitme engelli çocuk ve ailelerine eğitim verilmektedir.