Derneğimiz, STK’ların Şeffaflığını Ve Hesap Verilebilirliğini Güçlendirmek İçin Oluşturulan Açık Açık Platformu Üyesidir.

©Copyright 2022 ÇED, Çocuk Eğitim Derneği