Kentalis International Foundation

Kentalis International Foundation

Kentalis International Foundation & Çocuk Eğitim Derneği 0- 6 Yaş İşitme Engelli Çocukları Eğitimi İçin Öğretmen Eğitim Projesi (2010…. devam ediyor)
Kentalis International Foundation “Koninklijke Kentalis”; işitme ve görme engeli nedeniyle iletişim problemi yaşayan kişi ve çocukların rahatsızlıklarının teşhisinde, bakımı ve eğitiminde uzmanlaşmış, ulusal (Hollanda) bir organizasyondur. Hollanda’nın ilk sağırlar enstitüsü, 1790 yılında Groningen’de (Hollanda’nın kuzeyi) kurulmuştur. Kurucusu Henri Daniel Guyot, Paris ’te bulunduğu 1760 yılında dünyanın ilk sağırlar okulunu kuran Abbé de L’Epeé’nin çalışmaları ile tanışmıştır. Groningen Enstitüsü, kırk sene boyunca Hollanda’nın tek sağırlar kurumu olarak hizmet vermiştir. Günümüzde, Hollanda’nın tüm bölgelerinde hizmet veren Kentalis International Foundation, eğitmen kadrosu ile uluslararası projeler kapsamında eğitmenlere eğitim vermektedir.
Kentalis International Foundation, 2010 yılı itibariyle ülkemizdeki işitme engelliler alanında çalışan öğretmenlere de eğitimler vermeye başlamıştır. Derneğimizle yürütülen proje kapsamında; işitme engeline yönelik teorik bilgileri gözden geçirme, öğretmen-çocuk etkileşim modelleri, işaret dilinin önemi, işaret dilinin edinimi, koklear implantlı çocuklar, ikidillilik, ikidilli eğitim modelleri, erken çocukluk eğitimi, işiten ve işitme engelli öğretmenlerin rol modelleri, çocukların gelişim aşamaları, çocukların
değerlendirilmesi ile ilgili genel rapor, test ve değerlendirme ölçekleri, konuşma veya işaret dilinde çocukların etkileşimini arttırma, sınıf içi ders gözlemleri ve değerlendirilmeleri konularında çalışmalar yürütülmektedir.
logo-int