İşitme Nedir

İşitme Nedir?

A boy with a hearing aids on gray background
İşitme Nedir?  
Yeryüzünde oluşan ses dalgalarının kulağımız tarafından toplanmasından, beyindeki merkezlerde anlam alarak algılanmasına işitme olarak adlandırılır.
 
Ses Nedir?
Bir ortamda maddeden yayılan mekanik bir titreşim dalgasıdır. ses, işitme duyusunun uyaranıdır.
 
Ses Frekansı
Bir saniyede oluşan titreşimlerin sayısına ses frekansı denir. Ses frekans birimi Hertz (Hz)’dir. Frekansı arttıkça ses tizleşir (incelir). Düşük frekanslı sesler pes (kalın) sesleri oluşturur. İnsan kulağı 16 ile 20000 Hz arasındaki sesleri işitebilir.
 
İşitme Nasıl Olur?
Dış ortamdan gelen ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplanarak dış kulak yolu boyunca kulak zarına iletilir. Kulak zarı; dış kulak ve orta kulağı birbirinden ayırır. Ses dalgalarının kulak zarında yaptığı titreşimler orta kulakta bulunan ve sırasıyla çekiç,örs ve üzengi olarak isimlendirilen kemikçiklerde hareket oluşturur. Bu kemikçikler kulak zarı ile iç kulak arasında irtibat oluştururlar. Bu aşamada alınan ses dalgaları işitme siniri boyunca beyne iletilir. Beyin gelen ses dalgalarını analiz eder ve işitme fonksiyonu gerçekleşmiş olur.
 
İşitme kaybı; bireyin sahip olduğu işitme duyarlılığının onun gelişim, uyum ve özellikle de iletişim becerilerini kazanmasına engel olma durumuna denir.
 
İşitme engelini tespit etmek için işitme testi yapılır.
 
Sesin ölçüm birimine DESİBEL denir.
 
0 db İnsanın duyabildiği en düşük ses şiddeti
30 db Fısıltı ile konuşma
60 db Normal konuşma veya daktilo sesi
90 db Kamyon sesi veya çim biçme makinesi sesi
100 dbAsfalt delme makinesi
115 db Konser veya barlarda yüksek sesli müzik
140 db Jet uçağı sesi
 
İşitme Kaybı Dereceleri
0-20 dB işitme kaybı, Çok hafif işitme kaybı
20-40 dB işitme kaybı, Hafif işitme kaybı
40-60 dB işitme kaybı, Orta derecede işitme kaybı

60-80 dB işitme kaybı, Belirgin işitme kaybı
80-100 dB işitme kaybı, İleri derece işitme kaybı
100 dB ve üzeri Total’a yakın işitme kaybı
 
İşitme engeli tespit edilen çocuğa işitme cihazı takılır ya da biyonik kulak ameliyatı ile cihaz kulağının içine yerleştirilir.