Bağışçı Hakları Beyannamesi

   Bağışçı Hakları Beyannamesi

Derneğimiz, STK’ların şeffaflığını ve hesap verebilirliğini güçlendirmek için oluşturulan Açık Açık Platformu üyesidir. Bu üyelik ile kabul ettiğimiz “Bağışçı Hakları Beyannamesi” aşağıdadır.